Våra priser

Medlemsavgift

100krårligen

Träningsavgift
(Ungom/Vuxna från 16 år)
Familjerabatt -100 SEK/pers.
från 2:a pers.

1195krtermin

Träningsavgift
(Barn/Ungdom upp till 15 år)
Familjerabatt -100 SEK/pers.
från 2:a pers.

995krtermin

Graderingsavgift

250krgradering